fbpx Skip to main content

V případě, že se stanete identifikovanou osobou kvůli přijatým službám ze zahraničí, např. z reklamy na Facebooku, Googlu apod, máte povinnost podat Daňové přiznání k DPH a zaplatit 21% daň. Povinnost podávat Kontrolní hlášení se na Identifikované osoby nevztahuje.

To, v jakém případě se stanete identifikovanou osobou a jaké povinnosti se vás budou týkat se dočtete v předchozím článku o Identifikované osobě.

Jak vyplnit Daňové přiznání k DPH ?

Nejjednodušší způsob, jak daňové přiznání vyplnit je přes daňový portál EPO, kde tiskopis vyplníte v online editoru. Z toho portálu daňové přiznání můžete rovnou elektronicky odeslat na Finanční úřad.

1. Daňový portál

Na stránkách daňového portálu si najdete formulář „Daň z přidané hodnoty“ a spustí se vám editor.

2. Záhlaví

Otevře se vám online editor. V pravém sloupečku začnete vyplňovat formulář postupně od „Záhlaví“. V tomto záhlaví vyplníte Finanční úřad a Územní pracoviště pod které spadáte podle vaše místa bydliště/sídla. Jako daňové identifikační číslo uvádíte vaše rodné číslo bez lomítka. Pokud přiznání podáváte v termínu (tj. do 25. dne v následujícím měsíci po měsíci, za který je přiznání podáváno), jedná se o řádné podání. Typ plátce – Identifikovaná osoba. Uvedete vaši hlavní ekonomickou činnost, za jaký měsíc a rok přiznání podáváte.

3. Plátce

V záložce „Plátce“ vyplníte opět vaše DIČ (rodné číslo). F jako fyzická osoba. Jméno + Příjmení. Vaši adresu a alespoň jeden z kontaktních údajů – telefon nebo e-mail. V případě pochybností vás Finanční úřad bude snadno kontaktovat a v případné nesrovnalostí to můžete ihned napravit.

4. Oddíl I.

Ve vašem případě, kdy jste přijímali pouze služby ze státu v rámci EU (např. reklama na Facebooku), vás bude zajímat pouze Oddíl I. Do řádku č. 5, do sloupce „Základ daně“ napíšete celkovou hodnotu služeb vyjádřenou v Kč za daný měsíc. Do sloupce „Daň na výstupu“ vypočítáte 21% ze základu daně.

Další řádky vyplňovat nemusíte, ani v jiných oddílech. Pokud ale poskytujete služby do zahraničí, máte ještě povinnost vyplnit řádek č.21 v oddílu II. Do tohoto řádku napíšete celkovou hodnotu přijatých plateb ze zahraničí v Kč.

jak zaplatit dph z reklam na facebooku

5. Oddíl VI.

V tomto oddílu už vyplňovat nic nemusíte, jen se pro kontrolu podívejte, že se vám tam výsledná daň automaticky dovyplnila. V řádku č. 64 tak vidíte, kolik budete Finančnímu úřadu muset zaplatit. 

6. Kontrola

Ještě před tím, než dokument posíláte se podívejte do záložky „Protokol chyb“. Pokud máte něco uvedeno chybně nebo jste něco zapomněli vyplnit, zobrazí se vám tabulka s chybami, které je možné opravit.  Na danou chybu lze kliknout, čímž se dostanete na stránku, kde se daná chyba vyskytuje.

Dole v legendě jsou 3 typy chyb. Některé chyby jsou propustné a můžete dokument poslat i s chybou pokud jste si jisti, že se nemýlíte. Chyby, které jsou nepropustné vám nedovolí dokument odeslat.souhrnné hlášení

7. Uložení, export a platba

Jakmile máte hotovo, v pravém sloupci (viz předchozí fotka) kliknete na „Uložení k odeslání do Datové schránky“. Tady si můžete formulář stáhnout v xml verzi, zobrazit si a uložit platební podklady, vrátit se případně zpět do editoru k úpravám nebo formulář ODESLAT.

8. Odeslání

Pokud jste se proklikli přes tlačítko „Odeslání písemnosti“, zobrazí se vám možnosti, jak formulář odeslat.

Pokud máte Datovou schránku, volíte možnost „Ověření přihlášením do datové schránky“. Jakmile zvolíte tuto možnost a dáte „Podat“, přesměruje vás to přímo na přihlášení do datové schránky, kde to potvrdíte a máte odesláno. Na uvedený email vám přijde potvrzení o odeslání.

Pokud datovou schránku nemáte, zvolíte možnost „Nepodepisovat podání“. Jakmile zvolíte tuto možnost a dáte „Podat“, daňový portál vám formulář odešle sice elektronicky, ale taky vám vygeneruje dokument, který si musíte vytisknout, podepsat a do 5 dnů od odeslání odnést na příslušný Finanční úřad.

Poskytování služeb do zahraničí

Pokud ale poskytujete služby do zahraničí, tak to ještě není všechno. Vaše povinnost je ještě podat tzv. Souhrnné hlášení za každý měsíc, ve kterém fakturujete do zahraničí. (S výjimkou služeb, které jsou v jiném členském státě osvobozené od daně). Pokud jste za daný měsíc nepřijali žádnou platbu za služby ze zahraničí, nemáte povinnost za daný měsíc souhrnné hlášení podat.

Souhrnné hlášení se podává vždy elektronicky.  Buď prostřednictvím datové schránky nebo odesláním bez podpisu, kdy musíte osobně odevzdat na FÚ podepsaný tzv. E-tiskopis (tak jako u daňového přiznání, viz výše). Lhůta pro odevzdání je stejná jako u daňového přiznání – do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém jste poskytli službu.

Jak souhrnné hlášení vyplnit ?

Postup bude podobný jako u daňového přiznání. Otevřete si online editor na stránkách Finanční správy.

Záhlaví

V záložce „záhlaví“ vyplňujete základní údaje. Finanční úřad a Územní pracoviště (bude stejné jako v daňovém přiznání). Identifikační číslo, v případě fyzických osob vyplňujete své rodné číslo bez lomítka. Měsíc a rok, za který je souhrnné hlášení podáváno.souhrnné hlášení

Plátce

V záložce „plátce“ vyplníte údaje o sobě. Fyzická nebo právnická osoba, vaše jméno a adresa. Nic dalšího vyplňovat nemusíte.souhrnné hlášení

Řádky

Tady vás čeká ta nejdůležitější část. V záložce „řádky“vyplňujete informace o platbách, které vám v daném období přišly. Budete potřebovat vyplnit kód státu a DIČ daného subjektu. Na tomto odkazu najdete jednotlivé kódy zemí EU a správnou strukturu DIČ.

Pro kód plnění máte 4 číselné možnosti:

kód plnění 0
– dodání zboží do jiného státu EU,

kód plnění 1
– přemístění obchodního majetku plátcem do jiné členské země,

kód plnění 2
– dodání zboží prostřední osobou při třístranných obchodech,

kód plnění 3
– poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby.

Počet plnění = počet poskytnutých dodávek zboží nebo počet poskytnutých služeb. Tzn. počet faktur vystavených pro daného odběratele.

Celková hodnota plnění v Kč = suma měsíčních příjmů od daného odběratele.

Pokud fakturujete více odběratelům v rámci jednoho měsíce, použijete pro každého odběratele samostatný řádek.

souhrnné hlášeníOdeslání

Stejný postup jako u daňového přiznání, viz výše.

Provázanost s daňovým přiznáním

Tím, že poskytujete služby do zahraničí vám vzniká pouze tato povinnost – podat Souhrnné hlášení. Žádnou daň z toho příjmu platit nemusíte. Ale tato skutečnost se promítne v Daňovém přiznání k DPH, a to na řádku č. 21 (oddíl II.). Do tohoto řádku uvedete celkovou hodnotu v Kč, kterou jste přijali z poskytnutých služeb do zahraničí.

souhrnné hlášení

V případě jakýchkoli dotazů se na mě můžete obrátit.

Kateřina Hlůšková

Online účetnictví mi dává svobodu v osobním životě. Miluji cestování, jógu a ráda spolupracuji na neziskových projektech.

Díky moc za feedback, referenci nebo tvůj názor
shelly napsal:

Cum in me or on me, I don’t really mind http://prephe.ro/Bdsn

zelma napsal:

Waiting patiently for you to come home and fuck me! http://bitly.ws/znHX

zelma napsal:

Waiting patiently for you to come home and fuck me! http://bitly.ws/znHX

zelma napsal:

Waiting patiently for you to come home and fuck me! https://hdo.ai/DVMQq

zelma napsal:

Waiting patiently for you to come home and fuck me! https://bit.ly/3UKFVxa

zelma napsal:

Waiting patiently for you to come home and fuck me! https://bit.ly/3UKFVxa

zelma napsal:

Waiting patiently for you to come home and fuck me! https://bit.ly/3UKFVxa

zelma napsal:

Waiting patiently for you to come home and fuck me! https://bit.ly/3UIKI2R