fbpx Skip to main content

Jak založit živnost ? Ve většině případech stačí přijít na kterýkoliv Živnostenský úřad s občankou, 1 000 Kč a vyplněným formulářem.

Podnikat může kdokoliv, kdo:

 • je starší 18 let
 • je způsobilý k právním úkonům (prokazuje se platnou občankou)
 • je bezúhonný (výpis z Rejstříku trestů si Živnostenský úřad vyžádá sám)

Pokud už podnikáte nebo jste podnikali a chcete si k tomu založit živnost je nutné prokázat, že nemáte daňové nedoplatky u finančního úřadu nebo na sociální a zdravotní pojištění.

Na Živnostenský úřad si vemte:

 • občanský průkaz
 • 1.000 Kč
 • a vyplněný formulář (tzv. Jednotný registrační formulář), který dostanete na úřadě nebo si ho můžete předem stáhnout a vyplnit

Dopředu si také rozmyslete, kde bude vaše sídlo. Pokud nemáte vlastní prostory a nechcete mít sídlo u vás doma, můžete si pronajmout třeba virtuální sídlo, nebo sdílené kanceláře, které najdete v každém větším městě (coworking), budete ale potřebovat souhlas majitele.

Jak založit živnost ONLINE

Vyplněný a podepsaný formulář můžete živnostenskému úřadu poslat klidně poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky), správní poplatek se pak platí poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.  

Když ohlášení živnosti provedete na Czech POINTu, zaplatíte za vyřízení ještě 50 Kč navíc.

Zhruba během jednoho týdne od ohlášení živnosti budete mít hotový výpis ze živnostenského rejstříku a dostanete přiděleno osmimístné číslo tzv. IČ (identifikační číslo).

Nebo navštivte webové stránky, kde za vás živnost se svěřením plné moci vyřídí. Bude to jednodušší, ale o něco dražší.

Druhy živností

Takhle jednoduché to je, pokud chcete založit živnost volnou, což je například výroba textilu, ubytovací služby, realitní činnost, reklamní činnost, pronájmy, fotografické služby a další. Veškeré volné živnosti najdete v Příloze č. 4 k živnostenskému zákonu.

Pokud zakládáte živnost, která patří do živnosti vázané, řemeslné nebo koncesované, musíte navíc doložit požadovanou odbornou způsobilost, například vysokoškolským diplomem, nebo absolvovanou praxí.

Vázané živnosti a jak doložit jejich odbornou způsobilost najdete v Příloze č. 2 živnostenského zákona. Jsou to například činnost účetních, provozování autoškoly, oceňování majetku a další.

Seznam řemeslných živností najdete v Příloze č. 1 živnostenského zákona. Řemeslná živnost je například zlatnictví, řeznictví, malířství a další. Abyste získali řemeslnou živnost, musíte splňovat odbornou způsobilost. Tím je většinou:

 • odborné vzdělání v příslušném oboru
 • nebo odborné vzdělání v příbuzném oboru a k tomu rok praxe v oboru
 • nebo určitý počet let OSVČ nebo zaměstnanec ve vedoucí pozici a k tomu požadované doklady o rekvalifikaci
 • nebo alespoň 6 let praxe v oboru

Koncesované živnosti nejsou tak časté, jde například o výrobu lihovin, výzkum a vývoj výbušnin, výroba tepelné energie a další.

Pro koncesovanou živnost musíte splňovat odbornou způsobilost, např. ukončené odborné vzdělání nebo rekvalifikaci, případně i určitou délku praxe.

Všechny koncesované živnosti a vyžadovanou odbornou způsobilost najdete v Příloze č.3 živnostenského zákona.

Když budete chtít později, po zahájení podnikání, podat žádost o zřízení další živnosti, zaplatíte poplatek 500 Kč, bez ohledu na to, jestli budete ohlašovat jednu nebo víc živností naráz. Zvažte tedy už při vyplňování registračního formuláře, jestli si zrovna nezapsat živností víc.

Nemám potřebné vzdělání, ale tu živnost potřebuji

Nemáme-li potřebné vzdělání, praxi nebo odborné zkoušky pro vázanou nebo řemeslnou živnost, abyste si mohli založit živnost, můžete najít člověka, který vám bude dělat odpovědného zástupce.

Odpovědný zástupce je fyzická osoba, která bude odpovídat za „řádný provoz vaší živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů“. Tato osoba musí se svým ustanovením do funkce souhlasit a musí být s vámi ve smluvním vztahu (pracovněprávním nebo jiném).

Jednotný registrační formulář

Jednotným registračním formulářem můžete provést najednou všechny potřebné i volitelné registrace a ohlášení, tedy zahájení živnosti, registraci k dani z příjmu i oznámení zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení.

Zároveň můžeme provést i registraci k silniční dani, DPH nebo dani z příjmů za zaměstnance, podle toho, co budeme potřebovat.

Pokud neuděláme registrace a ohlášení pomocí Jednotného registračního formuláře, musíte to udělat jednotlivě na příslušných úřadech a pojišťovně. Například registraci k dani z příjmu fyzických osob na finančním úřadě do 15 dnů ode dne, kdy jste začali podnikat nebo přijali příjem, registraci k zdravotnímu a sociálnímu pojištění do 8 dnů, na zdravotní pojišťovně a na OSSZ.

Hlavní nebo vedlejší činnost?

Jestliže máte samostatnou činnost jako svoji hlavní činnost, platíte od začátku činnosti měsíčně zálohy na zdravotní pojištění i sociální pojištění.

Pokud ji máte jen jako vedlejší činnost, zálohy první rok platit nemusíte.

Zdravotní i sociální pojištění doplatíte až po skončení roku po podání daňového přiznání a Přehledu příjmů na správu sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovnu. A váš zisk nepřesáhne hranici 83 603 Kč (pro rok 2020), sociálnímu pojištění se zcela vyhnete.

Vaše podnikání bude vedlejší činností, jestliže:

 • jste student (do 26 let)
 • máte přiznaný řádný nebo předčasný starobní důchod
 • máte nárok na invalidní důchod
 • máte nárok na rodičovský příspěvek nebo mateřskou

První účetnictví

Máte několik možností, jak zajistit evidenci ke svému podnikání. Ta bude podkladem pro daňové přiznání k dani z příjmů. Buď celý rok budete schovávat a ukládat příjmové i výdajové doklady a uděláte podle nich daňovou evidenci, a nebo výdajové doklady řešit nebudete a po skončení roku spočítáte výdaje procentem z příjmů. Svěřte své účetnictví Virtuální účetní a nebude se muset starat o žádné tištěné doklady, vše funguje online.

Musím platit DPH?

Na začátku činnosti většinou fungujete jako neplátce DPH. Hlídejte si však, jestli pro vás nenastane povinnost registrovat se jako plátce DPH. Pokud za 12 po sobě jdoucích měsíců překročíte obrat 1 milion Kč, stáváte se povinně plátcem DPH a musíte se zaregistrovat. Jako plátce DPH se můžete registrovat i dobrovolně.

Kateřina Hlůšková

Online účetnictví mi dává svobodu v osobním životě. Miluji cestování, jógu a ráda spolupracuji na neziskových projektech.

Díky moc za feedback, referenci nebo tvůj názor
istanbul escort napsal:

istanbul escort