fbpx Skip to main content

V roce 2020 bylo představeno mnoho daňových novinek, jejichž účelem je zejména finančně pomoci velké části zasažené populace a tím podpořit českou ekonomiku. V tomto článku se zaměříme na nejpodstatnější daňové novinky.

Zrušení superhrubé mzdy

Pravděpodobně nejdiskutovanější daňovou novinkou roku 2021 je zrušení superhrubé mzdy k 1. 1. 2021 po více než 12 letech od jejího zavedení. Tato skutečnost má pozitivní dopad na výdělek zaměstnanců, avšak spíše negativní dopad na státní rozpočet.

Základ daně byl dříve zvyšován o 34 % o odvody sociálního a zdravotního pojištění, které platí zaměstnavatel za zaměstnance. Efektivní daňová sazba tak byla mnohem vyšší než je 15% základní sazba daně z příjmu. Tato sazba daně se se zrušením superhrubé mzdy však nemění, což znamená, že se zvýší čistá mzda zaměstnance.

Mění se však sazba daně pro osoby s nadprůměrně vysokými příjmy, je tedy zachována určitá progresivita daně z příjmu. Původně byly příjmy nad limit zvyšovány sazbou solidární daně 7 %. Dnes již však nově existuje druhá sazba daně 23 %. Touto sazbou se však opět daní pouze částka nad limit. V praxi to znamená, že ti, co mají příjmy minimálně 4x vyšší než je průměrná hrubá mzda, zaplatí z částky nad tento limit ne 15% daň, ale 23% daň. V roce 2021 tento limit činí 141 764 Kč. Tato přirážka musí být každoročně přiznána v daňovém přiznání na řádku 59 Solidární zvýšení daně.

Rozdíly ve výpočtu:

  2020 2021
Hrubá mzda 35 000 35 000
Pojistné hrazené zaměstnavatelem (celkem 34 %) 11 900 11 900
Pojistné HRAZENÉ ZAMĚSTNANCEM (celkem 11 %) 3 850 3 850
Základ daně 46 900 35 000
Sazba daně 15 % 15 %
Sleva na poplatníka 2 070 2 320
Daň po slevě 4 965 2 930
Čistá mzda

(hrubá mzda – pojistné hrazené zaměstnancem – daň po slevě)

26 165 28 220

Zaměstnanec s hrubou mzdou ve výši 35 000 si od začátku roku 2021 polepší o 2 055 Kč.

Změny v oblasti slev na dani

Mimo zrušení superhrubé mzdy má na čistou mzdu pozitivní dopad i zvýšení základní slevy na poplatníka ze 24 840 Kč ročně (2 070 Kč měsíčně) na 27 840 Kč ročně (2 320 Kč měsíčně).

Zvýšila se i maximální možná sleva na dani za umístnění dítěte (ve výši potvrzených výdajů souvisejících s umístěním dítěte v předškolním zařízení), tzv. „školkovné“, která se zvýšila z původních max. 14 600 Kč v roce 2020 na max. 15 200 Kč v roce 2021.

Ostatní slevy zůstávají stejné jako v minulém roce. Vítanou změnou zejména pro rodiny s nižšími příjmy a více dětmi však může být zrušení limitu pro uplatnění daňového bonusu. Dosud bylo možné daňový bonus uplatňovat pouze do výše 60 300 Kč, nyní však může být vyplácen bez omezení.

Nové podmínky pro uplatňování daňové ztráty

Co se týče podnikatelů, novinkou je možnost zpětného uplatnění daňové ztráty z určitého roku do dvou bezprostředně předcházejících účetních období. Ztrátu z roku 2020 bude tedy možné zpětně započítat i do roků 2018 a 2019. Za období 2020 nemusí poplatník čekat až na podání daňového přiznání, ale sleva může být předběžně odhadnuta a podáno dodatečné daňové přiznání. V tomto případě však sleva může být předběžně odečtena jen do roku 2019. Až bude zřejmá skutečná výše ztráty, provede se narovnání. Na základě těchto skutečností vznikne přeplatek na dani, o který si poplatník zažádá.

Zvýšení limitu pro zatřídění majetku do dlouhodobého majetku

Limitní částka pro zařazení majetku do dlouhodobého majetku pro nutnost odpisů se zvyšuje z 40 000 Kč na 80 000 Kč. Toto lze uplatnit již na majetek pořízený po 1. 1. 2020. Hmotný majetek s nižší pořizovací cenou než 80 000 Kč bude tudíž možné bez nutnosti odpisů uplatnit jednorázově. Poplatníci, kteří vedou daňovou evidenci, si tedy mohou jednorázově uplatnit výdaj i u majetku pořízeného v roce 2020. Při vedení účetnictví to prakticky znamená nutnost změny pravidel a změny v účtování.

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

V neposlední řadě je pro mnohé vítanou změnou zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se zpětnými účinky k 26. 9. 2020. Daň je zrušena v případech, kdy právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vzniknou po tomto datu. Pokud byla tedy daň z nabytí nemovitých věcí po tomto datu zaplacena, je možné žádat o její vrácení na stránkách Finanční správy.

Zrušení daně z nemovitých věcí s sebou však nese určitou kompenzaci. Časový test pro osvobození příjmů z prodeje nemovitosti se prodlouží z pěti na deset let. Prodloužení časového testu se týká nemovitostí pořízených po 1. 1. 2021.

Osvobození příjmu z prodeje nemovitosti však může být uplatněno i v případě nesplnění časového testu za předpokladu, že prostředky z prodeje budou využity na financování vlastní bytové potřeby. Osvobození se tedy nevztahuje na příjem v případě financování bytové potřeby např. rodinných příslušníků apod. To, že chce poplatník aplikovat osvobození však musí vždy oznámit správci daně do konce lhůty pro podání daňového přiznání, ve kterém došlo k získání peněžních prostředků.

Zároveň došlo ke snížení limitu odpočtu pro úroky z úvěru na bydlení ročně ze 300 000 Kč na 150 000 Kč.

 

Zdroje:

Portál Pohoda
Finance.cz
Podnikatel.cz

 

Tereza Karlíková

Zapálená studentka VŠE v Praze v oboru účetnictví. Ráda se věnuje účetnictví a souvisejícím činnostem v oboru.

Díky moc za feedback, referenci nebo tvůj názor