fbpx Skip to main content

Pro rok 2021 se pro OSVČ opět zvyšují povinné minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Kolik si připlatí a kdy je povinné nové zvýšené zálohy začít platit?

Hlavní činnost

Pokud OSVČ podniká na hlavní činnost je povinna platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Během prvního roku podnikání se platí pouze minimální výše záloh. V dalších letech podnikání se dále platí zálohy spočítané na základě tzv. Přehledů o příjmech a výdajích, které je každá OSVČ povinna odevzdat na svou Zdravotní pojišťovnu a na Správu sociálního zabezpečení.

Zdravotní pojištění

Oproti sociálnímu pojištění pro placení zdravotního pojištění platí, že se zvýšené zálohy musí platit už od začátku nového roku, tedy už od ledna 2021. Novou vyšší zálohu byste správně měli zaplatit své zdravotní pojišťovně už v únoru (do 8. února).

Pokud platíte vyšší než minimální zálohy, tak ty se vám zvýší (nebo případně sníží) na základě předložení nového přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020.

Pokud si výši minimální záloh zapomenete změnit, tak při odevzdávání přehledů vás nejspíš pracovníci zdravotní pojišťovny upozorní na nedoplatek za povinné pojistné. Ten pak budete muset zaplatit nejpozději při další splátce zdravotního pojištění.

Sociální pojištění

Novou výši zálohy na sociální pojištění musíte platit nejpozději od měsíce, ve kterém podáte přehled o příjmech a výdajích za rok 2020. Spousta živnostníků většinou odevzdává přehledy společně s daňovým přiznáním, tedy v termínu pro odevzdání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob.

Od dubna tak máte povinnost platit vyšší zálohy. Buďto zvýšené minimální, nebo zálohy, které vám byly spočítány na základě odevzdaného přehledu o příjmech a výdajích za minulý rok.

Podle nových pravidel je záloha splatná během kalendářního měsíce, za který je placena. Na skutečnost zvýšení minimálních záloh by vás měli upozornit při odevzdávání přehledů na OSSZ. Pokud platební příkaz nastavíte na vyšší částku minimální zálohy už od začátku roku spolu se zdravotním pojištěním, bude se vám na účtu kumulovat přeplatek.

Vedlejší činnost

Pokud OSVČ podniká na vedlejší činnost, platí zálohy na sociální pojištění jen když  má povinnost sociálního pojištění platit.

Povinnost platit sociální pojištění OSVČ vzniká, když:

1) daňový základ dosáhne rozhodné částky 85 059 Kč (pro rok 2020)
2) se k sociálnímu pojištění přihlásí dobrovolně

Pokud vám v Přehledu za rok 2019 vychází daňový základ (výnosy – náklady) 85 059 Kč nebo nižší, nemusíte v roce 2021 platit zálohy na sociální pojištění.

Pokud tuto rozhodnou částku překročíte, sociální pojištění musíte doplatit a začnete platit zálohy.

Když si tedy třeba jen přivyděláváte s nízkým ziskem k zaměstnání, na mateřské, jako student nebo v důchodu, zálohy platit nemusíte. Nebo když s podnikáním teprve začínáte, v prvním roce podnikání zálohy neplatíte, i když budou vaše zisky vysoké. Od druhého roku budete platit zálohy podle podaného přehledu příjmů, který jste podali po skončení roku.

 

Sociální pojištění v roce 2021

Zdravotní pojištění v roce 2020

Použité zdroje:

E15
Měšec
Finance

 

Kateřina Hlůšková

Online účetnictví mi dává svobodu v osobním životě. Miluji cestování, jógu a ráda spolupracuji na neziskových projektech.