fbpx

Pro rok 2019 se pro OSVČ opět zvyšují povinné minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Kolik si připlatí a kdy je povinné nové zvýšené zálohy začít platit?

Hlavní činnost

Pokud OSVČ podniká na hlavní činnost je povinna platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Během prvního roku podnikání se platí pouze minimální výše záloh. V dalších letech podnikání se dále platí zálohy spočítané na základě tzv. Přehledů o příjmech a výdajích, které je každá OSVČ povinna odevzdat na svou Zdravotní pojišťovnu a na Správu sociálního zabezpečení.

sociální a zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění

Oproti sociálnímu pojištění pro placení zdravotního pojištění platí, že se zvýšené zálohy musí platit už od začátku nového roku, tedy už od ledna 2019. Novou vyšší zálohu byste správně měli zaplatit své zdravotní pojišťovně už v únoru (do 8. února).

Pokud platíte vyšší než minimální zálohy, tak ty se vám zvýší (nebo případně sníží) na základě předložení nového přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018.

Pokud si výši minimální záloh zapomenete změnit, tak při odevzdávání přehledů vás nejspíš pracovníci zdravotní pojišťovny upozorní na nedoplatek za povinné pojistné. Ten pak budete muset zaplatit nejpozději při další splátce zdravotního pojištění.

Sociální pojištění

Novou výši zálohy na sociální pojištění musíte platit nejpozději od měsíce, ve kterém podáte přehled o příjmech a výdajích za rok 2018. Spousta živnostníků většinou odevzdává přehledy společně s daňovým přiznáním, tedy koncem března, nejpozději začátkem dubna.

Od dubna tak máte povinnost platit vyšší zálohy. Buďto zvýšené minimální, nebo zálohy, které vám byly spočítány na základě odevzdaného přehledu o příjmech a výdajích za minulý rok.

Vzhledem k tomu, že od roku 2019 se mění pravidla pro platbu záloh, tak poprvé vám vyšší částka za pojistné musí odejít z účtu v březnu, nebo v dubnu 2019, podle toho, kdy podáte přehled. Podle nových pravidel je záloha splatná během kalendářního měsíce, za který je placena. Na skutečnost zvýšení minimálních záloh by vás měli upozornit při odevzdávání přehledů na OSSZ. Pokud platební příkaz nastavíte na vyšší částku minimální zálohy už od začátku roku spolu se zdravotním pojištěním, bude se vám na účtu kumulovat přeplatek.

Vedlejší činnost

Pokud OSVČ podniká na vedlejší činnost, platí zálohy na sociální pojištění jen když  má povinnost sociálního pojištění platit.

Povinnost platit sociální pojištění OSVČ vzniká, když:

1) daňový základ dosáhne rozhodné částky (71 950 Kč pro rok 2018)
2) se k sociálnímu pojištění přihlásí dobrovolně

Pokud vám v Přehledu za rok 2018 vychází daňový základ (výnosy – náklady) 71.950 Kč nebo nižší, nemusíte v roce 2019 platit zálohy na sociální pojištění.

Pokud tuto rozhodnou částku překročíte, sociální pojištění musíte doplatit a začnete platit zálohy.

Když si tedy třeba jen přivyděláváte s nízkým ziskem k zaměstnání, na mateřské, jako student nebo v důchodu, zálohy platit nemusíte. Nebo když s podnikáním teprve začínáte, v prvním roce podnikání zálohy neplatíte, i když budou vaše zisky vysoké. Od druhého roku budete platit zálohy podle podaného přehledu příjmů, který jste podali po skončení roku.

Výpočet záloh na sociální pojištění

Sazba důchodového pojištění činí 29,2 % z vyměřovacího základu. Od důchodového pojištění za daný rok se odečtou zaplacené zálohy v daném roce. Po odevzdání Přehledu se doplatí vzniklý rozdíl (existuje i možnost přeplatku). V Přehledu se vypočte i měsíční záloha na příští rok.

Právě vyměřovací základ si určují OSVČ. Nesmí však být nižší než 50 % daňového základu a současně nesmí být nižší než zákonem stanovené minium pro výkon hlavní činnosti.

Minimální roční vyměřovací základ pro rok – 2018 při hlavní činnosti je 89 940 Kč
                                                                                 – 2019 se zvyšuje na 98 100 Kč

Z tohoto vyměřovacího základu se vypočítá pojištění sazbou 29,2 %. Odečtou se již zaplacené zálohy  a vznikne nedoplatek nebo přeplatek. Nová výše zálohy se vypočítá jako 1/12 povinného pojištění za rok 2018.

Praktický příklad: Živnostník pan Novák měl za rok 2018 příjmy ve výši 500 tisíc a výdaje 300 tisíc Kč. V roce 2018 platil pan Novák zálohy ve výši  2 189 Kč.

Kolik doplatí pan Novák na důchodovém pojištění za rok 2018?
Jak vysoké bude platit pan Černý zálohy po odevzdání Přehledu v roce 2019?

Částka
Příjmy 500 000 Kč
Výdaje 300 000 Kč

Zisk
(500 000 Kč – 300 000 Kč)

200 000 Kč

Vyměřovací základ
(50 % z 200 000 Kč)

100 000 Kč

Důchodové pojištění za rok 2018
(29,2 % z 100 000 Kč)

29 200 Kč

Zaplacené zálohy
(12 x  2 189 Kč)

26 268 Kč

Zbývá doplatit
(29 200 Kč – 26 268 Kč)

2 932 Kč

Nová výše zálohy
(29 200 Kč: 12)

2 433 Kč

Sociální pojištění v roce 2019

2018 2019

Maximální vyměřovací základ

1 438 992 Kč 1 569 552 Kč

Minimální roční vyměřovací základ HČ (hlavní činnost)

89 940 Kč 98 100 Kč

Minimální roční vyměřovací základ VČ (vedlejší činnost)

35 976 Kč 39 240 Kč

Minimální měsíční vyměřovací základ HČ

7 495 Kč 8 175 Kč

Minimální měsíční vyměřovací základ VČ

2 998 Kč 3 270 Kč

Minimální měsíční záloha HČ

2 189 Kč 2 388 Kč

Minimální měsíční záloha VČ

876 Kč 955 Kč

Rozhodná částka pro VČ

71 950 Kč 78 478 Kč

Zdravotní pojištění v roce 2019

2018 2019

Minimální vyměřovací základ

14 990 Kč 16 349,50 Kč

Minimální měsíční záloha

2 024 Kč 2 208 Kč

Kateřina Hlůšková

Kateřina Hlůšková

Nadšenkyně nových technologií, online účetnictví a cestování. Spolupracuje na neziskových projektech jako je například DobroKáva, Příběhy rodičů a Nesnězeno.