fbpx

Pro rok 2020 se pro OSVČ opět zvyšují povinné minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Kolik si připlatí a kdy je povinné nové zvýšené zálohy začít platit?

Hlavní činnost

Pokud OSVČ podniká na hlavní činnost je povinna platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Během prvního roku podnikání se platí pouze minimální výše záloh. V dalších letech podnikání se dále platí zálohy spočítané na základě tzv. Přehledů o příjmech a výdajích, které je každá OSVČ povinna odevzdat na svou Zdravotní pojišťovnu a na Správu sociálního zabezpečení.

Zdravotní pojištění

Oproti sociálnímu pojištění pro placení zdravotního pojištění platí, že se zvýšené zálohy musí platit už od začátku nového roku, tedy už od ledna 2020. Novou vyšší zálohu byste správně měli zaplatit své zdravotní pojišťovně už v únoru (do 8. února).

Pokud platíte vyšší než minimální zálohy, tak ty se vám zvýší (nebo případně sníží) na základě předložení nového přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019.

Pokud si výši minimální záloh zapomenete změnit, tak při odevzdávání přehledů vás nejspíš pracovníci zdravotní pojišťovny upozorní na nedoplatek za povinné pojistné. Ten pak budete muset zaplatit nejpozději při další splátce zdravotního pojištění.

Sociální pojištění

Novou výši zálohy na sociální pojištění musíte platit nejpozději od měsíce, ve kterém podáte přehled o příjmech a výdajích za rok 2019. Spousta živnostníků většinou odevzdává přehledy společně s daňovým přiznáním, tedy v termínu pro odevzdání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob.

Od dubna tak máte povinnost platit vyšší zálohy. Buďto zvýšené minimální, nebo zálohy, které vám byly spočítány na základě odevzdaného přehledu o příjmech a výdajích za minulý rok.

Podle nových pravidel je záloha splatná během kalendářního měsíce, za který je placena. Na skutečnost zvýšení minimálních záloh by vás měli upozornit při odevzdávání přehledů na OSSZ. Pokud platební příkaz nastavíte na vyšší částku minimální zálohy už od začátku roku spolu se zdravotním pojištěním, bude se vám na účtu kumulovat přeplatek.

Vedlejší činnost

Pokud OSVČ podniká na vedlejší činnost, platí zálohy na sociální pojištění jen když  má povinnost sociálního pojištění platit.

Povinnost platit sociální pojištění OSVČ vzniká, když:

1) daňový základ dosáhne rozhodné částky 78 476 Kč (pro rok 2019), 83 603 Kč (pro rok 2020
2) se k sociálnímu pojištění přihlásí dobrovolně

Pokud vám v Přehledu za rok 2019 vychází daňový základ (výnosy – náklady) 78 476 Kč nebo nižší, nemusíte v roce 2020 platit zálohy na sociální pojištění.

Pokud tuto rozhodnou částku překročíte, sociální pojištění musíte doplatit a začnete platit zálohy.

Když si tedy třeba jen přivyděláváte s nízkým ziskem k zaměstnání, na mateřské, jako student nebo v důchodu, zálohy platit nemusíte. Nebo když s podnikáním teprve začínáte, v prvním roce podnikání zálohy neplatíte, i když budou vaše zisky vysoké. Od druhého roku budete platit zálohy podle podaného přehledu příjmů, který jste podali po skončení roku.

Výpočet záloh na sociální pojištění

Sazba důchodového pojištění činí 29,2 % z vyměřovacího základu. Od důchodového pojištění za daný rok se odečtou zaplacené zálohy v daném roce. Po odevzdání Přehledu se doplatí vzniklý rozdíl (existuje i možnost přeplatku). V Přehledu se vypočte i měsíční záloha na příští rok.

Právě vyměřovací základ si určují OSVČ. Nesmí však být nižší než 50 % daňového základu a současně nesmí být nižší než zákonem stanovené minium pro výkon hlavní činnosti.

Minimální roční vyměřovací základ pro rok – 2019 se zvyšuje na 98 100 Kč.

Z tohoto vyměřovacího základu se vypočítá pojištění sazbou 29,2 %. Odečtou se již zaplacené zálohy  a vznikne nedoplatek nebo přeplatek. Nová výše zálohy se vypočítá jako 1/12 povinného pojištění za rok 2019.

Praktický příklad: Živnostník pan Novák měl za rok 2019 příjmy ve výši 500 tisíc a výdaje 300 tisíc Kč. V roce 2019 platil pan Novák zálohy na zdravotní pojištění ve výši 2 388 Kč.

Kolik pan Novák doplatí za rok 2019 ?

Jak vysoké bude platit pan Černý zálohy po odevzdání Přehledu v roce 2020 ?

Částka
Příjmy 500 000 Kč
Výdaje 300 000 Kč

Zisk
(500 000 Kč – 300 000 Kč)

200 000 Kč

Vyměřovací základ
(50 % z 200 000 Kč)

100 000 Kč

Důchodové pojištění za rok 2018
(29,2 % z 100 000 Kč)

29 200 Kč

Zaplacené zálohy
(12 x  2 388 Kč)

28 656 Kč

Zbývá doplatit
(29 200 Kč – 28 656 Kč)

544 Kč

Nová výše zálohy
(29 200 Kč: 12)

2 433 Kč

Sociální pojištění v roce 2020

 

sociální pojištění osvč

Zdravotní pojištění v roce 2020

 

zdravotní pojištění osvč

Použité zdroje:

E15
Měšec
Finance

 

Kateřina Hlůšková

Kateřina Hlůšková

Kromě virtuální účetní jsem nadšenkyně nových technologií a digitálního nomádství. Spolupracuji na neziskových projektech, cvičím jógu a cestuji.