fbpx Skip to main content

Mnoho podnikatelů by se při svém podnikání neobešlo bez automobilu. Auto má v podnikání bezesporu mnoho výhod, a podnikatel si navíc mnohokrát může náklady spojené s automobilem uplatnit jako daňově uznatelné nebo provést odpočet DPH.

Nakoupit si auto za 300 000 Kč a napsat ho na firmu ale automaticky neznamená, že si můžeme odečíst veškeré DPH a snížit základ daně z příjmu o celých 300 000 Kč. Ne každému se vyplatí napsat svoje auto na firmu.

Všechno má své podmínky a uplatňování nákladů spojených s automobilem může záviset např. na právní formě podnikání, na tom, zda je podnikatel plátcem DPH či nikoliv nebo i na tom, jestli je auto vloženo do obchodního majetku podnikatele a v neposlední řadě také na tom, jestli je automobil využíván zároveň i k soukromým účelům. Na rozdíly a podmínky uplatňování nákladů se zaměříme pro následující případy.

1. Podnikatel používá soukromé auto, které nemá v obchodním majetku

 • pokud toto auto prodá po déle než 1 roce od pořízení, má případný příjem z prodeje osvobozený
 • první možností je, že si podnikatel v roce 2020 může jako daňově uznatelný výdaj uplatnit cestovní náhrady (platí pouze pro auto, které není a nikdy nebylo v OM, jde o vlastní vozidlo a vozidlo nikdy nebylo na leasing):
  • náhradu výdajů za pohonné hmoty jednou z těchto možností:
   • doklady o nákupu PHM
   • ceny stanovené Ministerstvem práce a sociálních věcí (k 1. 1. 2020)
    • 32 Kč/l benzin 95 oktanů
    • 36 Kč/l benzin 98 oktanů
    • 31,80 Kč/l nafta
    • 4,80 Kč kilowatthodina elektřiny
   • základní sazbu za amortizaci vozidla:
    • 4,20 Kč/km
   • druhou možností je využít paušál za dopravu
    • 5 000 Kč/měsíc na 1 auto, pokud je auto používáno i pro soukromé účely, může být uplatněno max 80% – tedy 4 000 Kč
    • použitelné pro 3 auta, pouze 1 z nich může být používané i pro osobní spotřebu
    • podmínkou je, že auto smí používat pouze podnikatel nebo zaměstnanci, nelze auto půjčovat
    • během roku nelze kombinovat se skutečnými výdaji
    • vůz musí být vlastní, ne vypůjčený
    • méně administrativně náročné
    • není třeba vést knihu jízd pro účely daně z příjmu

2. Auto, které je v OM a je plně využíváno pro podnikání

 • vyplatí se většinou u obchodních společností
 • více „papírování“
 • příjem z prodeje tohoto vozu není osvobozen po dobu 5 let od vyřazení
 • lze uplatnit mnoho prokazatelných výdajů a tím si snížit daň z příjmů
  • daňové odpisy (minimální doba odpisování je 5 let)
  • pohonné hmoty
  • údržba a opravy
  • příslušenství
  • pojistné
 • je možnost uplatnit paušál za dopravu 5 000 Kč/měsíc (platí stejné podmínky jako v 1. případě) – např. když auto není využíváno tolik a paušál se vyplatí více než skutečné náklady
 • pokud je podnikatel plátce DPH, je možné si uplatnit plný odpočet

3. Auto, které je v OM a používá se pro soukromé i podnikatelské činnosti

 • u auta, které je v OM a je využíváno jak pro podnikatelskou, tak i pro soukromou činnost platí to samé jako v 2. případě s rozdílem, že je třeba příslušné náklady a odpočet DPH poměrně krátit
 • u DPH i daně z příjmu je možné uplatnit pouze tu část, která souvisí s podnikatelskou činností – zjistí se z poměru km v knize jízd
 • paušál na dopravu v tomto případě může být max 4 000 Kč/měsíc, opět platí stejné podmínky pro uplatnění jako v 1. případě

Jak je to s DPH?

 • Kdy je možné uplatnit odpočet DPH při koupi vozidla?
  • kupující je plátce DPH
  • prodejce je plátce DPH
  • vozidlo je vloženo do OM
  • alespoň částečně bude vozidlo využíváno k podnikání
  • pokud auto není v plné míře využíváno k podnikání, ale i k soukromým jízdám, je třeba odpočet krátit poměrným koeficientem (poměr km pro podnikání a km celkem) – v prvním roce se odhadne a později je nutné porovnat se skutečným, pokud se tento odhad bude na konci roku lišit o více než 10 procentních bodů, je nutné upravit výši odpočtu, toto je zapotřebí sledovat po dobu 5 let od koupě
 • plátci DPH si také mohou uplatnit odpočet na PHM u jízd pro podnikání (dle dokladů a knihy jízd)

Kniha jízd

 • nemusí vést ti, kteří používají auto pouze osobně a neposkytují jej zaměstnancům a zároveň si nebudou nárokovat odpočet DPH na pohonné hmoty
 • musí vést plátci DPH, kteří si chtějí nárokovat odpočet na PHM
 • musí být vedena, pokud auto používají kromě podnikatele i jeho zaměstnanci – pro BOZP
 • důležité pro prokazatelnost daňově uznatelných výdajů
 • mělo by se do ní uvádět datum, cíl a účel cesty a počet ujetých km, dále pak technické údaje (typ vozidla, SPZ, stav tachometru, průměrná spotřeba, doba řízení a provoz vozidla, bezpečnostní přestávky, řídící osoba, čerpání PHM)
 • papírová forma či elektronická, která výrazně usnadňuje vedení knihy pomocí programů

Silniční daň

 • musí platit každý, kdo využívá své auto k podnikání (vložené i nevložené do OM)
 • zaplacená silniční daň může být uplatněna jako daňový výdaj
 • registruje se ten, kdo je veden v technickém průkazu jako provozovatel auta, ten je poplatníkem daně
 • podání přihlášky ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy
 • fyzická osoba povinná k dani se musí přihlásit k registraci tímto formulářem a právnická osoba tímto formulářem elektronicky, pokud nemá datovou schránku tak osobně na příslušném finančním úřadě
 • povinnost vyplnit přiznání k dani silniční a jeho přílohu a řídit se těmito pokyny vždy nejpozději do 31. ledna za předešlý rok a podat elektronicky či osobně na místně příslušném finančním úřadě
 • v průběhu roku se platí zálohy ve výši 1/12 roční daňové sazby složenkou či bankovním převodem
 • splatnosti záloh jsou:
  • do 15. 4. za 1. čtvrtletí
  • do 15. 7. za 2. čtvrtletí
  • do 15. 10. za 3. čtvrtletí
  • do 15. 12. za říjen a listopad
  • (prosinec a případný doplatek za celý rok se doplatí v lednu spolu s podáním daňového přiznání)
 • u osobních aut se základní sazba daně stanoví na základě objemu motoru a jejich přesná částka je uvedena v 6 zákona o dani silniční, výpočet se odvíjí ale i od stáří automobilu

 

Použité zdroje:
www.jakpodnikat.czwww.podnikatel.czwww.pruvodcepodnikanim.cz

Tereza Karlíková

Zapálená studentka VŠE v Praze v oboru účetnictví. Ráda se věnuje účetnictví a souvisejícím činnostem v oboru.

Díky moc za feedback, referenci nebo tvůj názor
pornpics napsal:

Wish you good health, dear