fbpx Skip to main content

EET neboli elektronická evidence tržeb byla zavedena z toho důvodu, aby zabránila zatajování příjmů a daňovým únikům v některých oborech.  V současné době je kvůli koronavirové krizi však tato povinnost přerušena. V následujícím textu si shrneme, jak EET funguje a jaké s ním jsou spojeny povinnosti, např. pro případ, že zvažujete podnikání a tato povinnost by se vás měla v budoucnu týkat.

Jak funguje EET?

 • Musí se zapojit podnikatel, krému zákazníci platí v hotovosti, stravenkami, poukazy, směnkami či šeky
 • Platby převodem, kartou a inkasem se neevidují. Platby kartou dříve EET podléhaly, nicméně tato povinnost byla v roce 2018 zrušena, podnikatelé však mohou stále EET a platby kartou řešit dobrovolně při jednom.
 • Podnikatel přijímanou tržbu zaeviduje tak, že zašle datovou zprávu o evidované tržbě Finanční správě a ta do dvou sekund pošle zpět potvrzení s unikátním kódem účtenky.
 • Účtenka s unikátním kódem je vytisknuta a předána zákazníkovi (ten ji nemusí převzít).
 • Podnikatel je povinen mít informaci o tom, že vede EET čitelně uvedenou u pokladny.
 • Účtenka nemůže být zákazníkovi vydána zpětně, tržba musí být zaevidována v okamžiku uskutečnění.
 • Dodržování kontroluje Finanční správa ale i Celní správa (může provést i kontrolní nákup).
 • Podnikatelé, kteří takto evidují tržby mají nárok na slevu na dani ve výši 5 000 Kč.

Zjednodušený režim

 • Pro podnikání, kde by byla znemožněna či zpomalena činnost podnikatele.
 • Musí povolit správce daně, pokud lze využít zjednodušený režim, dá se požádat o závazné posouzení. Je stanoven i výčet činností, u kterých není povolení třeba, je mezi nimi např. pravidelná hromadná doprava.
 • Režim off-line – podnikatel nemusí disponovat stálým internetovým připojením, avšak musí mít pokladní zařízení pro EET. Údaje o evidované tržbě je podnikatel správci daně povinen zaslat nejpozději do 5 dnů od uskutečnění tržby.
 • Zákazníkovi je vytisknuta účtenka bez unikátního kódu.

Zvláštní režim

 • papírový režim, účtenky se vypisují z bločku a ukládají se jejich kopie.
 • Poplatník nesmí mít více než 2 zaměstnance, není plátcem DPH, výše příjmů z evidovaných tržeb nesmí přesahovat 600 000 Kč (za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí), tuto částku nesmí přesahovat ani předpokládané výše těchto tržeb za 12 následujících měsíců.
 • Každé čtvrtletí je nutné o tržbách informovat správce daně.
 • Podnikatel nemusí mít pokladní zařízení, tiskárnu ani připojení k internetu.
 • Zavedeno nově, žádosti o tento režim se mohou podávat od 1.2.2020.
 • Nezávazný vzor je dostupný např. zde.

Vlny EET

EET je prováděno v tzv. vlnách

 • První vlna se dotkla všech podnikatelů poskytujících ubytovací a stravovací služby a byla zavedena od 1. prosince 2016.
 • Druhá vlna se dotkla podnikatelů provozujících maloobchodní a velkoobchodní činnost a byla zavedena 1. března 2017.
 • Třetí a čtvrtá vlna měla dopadnout na všechny ostatní činnosti (taxikáři, lékaři, kadeřnice, právníci, účetní, zemědělci apod.) 1. května 2020, avšak kvůli koronavirové krizi byla tato poslední fáze odsunuta (aktuálně na konec roku 2022). Spolu s odsunutím poslední fáze EET je tato povinnost přerušena po všechny odvětví.
 • Obory se do jednotlivých vln rozdělují dle CZ-NACE kódů a tyto kódy lze snadno zjistit v Registru ekonomických subjektů ČSÚ.

Vlny EET a koho se dotýkají lze přehledně shrnout v následující tabulce:

KDY? KDO?
1.  vlna – 1. prosince 2016 Poskytovatelé ubytování (krátkodobého)

Poskytovatelé stravovacích služeb

2.  vlna – 1. března 2017 Maloobchod a velkoobchod
3.  a 4.  vlna – přibližně konec roku 2022 (původně 1. května 2020) Ostatní podnikatelé

Co je dobré vědět, předtím, než začnete tržby evidovat

 • Za poplatek 1 000 Kč u Finanční správy můžete využít závazné posouzení o určení evidované tržby a také posouzení toho, zda tržba může být evidována ve zjednodušeném režimu. Toto rozhodnutí dostanete do 15 dní od podání žádosti.
 • Problematika EET je v ČR relativně nová, podnikatel, který takto eviduje tržby by měl sledovat aktuální dění a měl by si prostudovat legislativní normy, ty se totiž v tomto případě často aktualizují.

K EET je třeba se registrovat

Registraci určitě nenechávejte na poslední chvíli, může nastat prodleva ze strany správce daně či problémy při nahrávání certifikátů. Ideální je začít s registrací několik měsíců před spuštěním EET.

V následujících 5 krocích je shrnut jednoduchý postup pro registraci k EET.

 1. Osobně či online přes Daňový portál je nutné zažádat o registrační údaje. Online se žádost vyplní pomocí tohoto registračního formuláře, který je třeba podepsat přihlášením do datové schránky.
 2. Dále se musíte přihlásit do online aplikace EET.
 3. V aplikaci nahlásíte své provozovny, každá dostane své číslo, které bude uváděno na účtence.
 4. Dále je třeba si v aplikaci zažádat o certifikát, který bude ověřovat vaši totožnost. Pozor ale na to, že platí po dobu 3 let a poté je třeba si vygenerovat certifikát nový.
 5. Tyto certifikáty nahrajete do svých pokladen. Manuál k tomu vám poskytne návod k vašemu pokladnímu zařízení či přímo jeho prodejce.

Z výše uvedeného také vyplývá, že jedním z hlavních problémů při přechodu na EET je výběr vhodné pokladny. Při výběru je nutné zvážit vaše finanční možnosti a uživatelské preference. Kvalitní poradenství v EET nejen při výběru pokladny poskytuje přímo specializovaný server poradna EET.

 

Zdroje:
www.etrzby.cz
eet.money.cz

Tereza Karlíková

Zapálená studentka VŠE v Praze v oboru účetnictví. Ráda se věnuje účetnictví a souvisejícím činnostem v oboru.

Díky moc za feedback, referenci nebo tvůj názor