fbpx Skip to main content

Identifikovaná osoba je plátcem DPH jen pro zahraniční nákupy, v České republice zůstává neplátcem DPH.  

Pokud už plátcem DPH jste, nemůžete se stát zároveň identifikovanou osobou.

Pozor na pojem „osoba identifikovaná k dani“, ten znamená zase něco jiného.

Tato situace identifikované osoby vám může nastat mimojiné i např. pokud máte příjem z Google AdSense, používáte pro propagaci Facebook nebo Google Ads.

Nemusí jít o vysoké příjmy nebo výdaje, stačí pár korun, a máte povinnost se registrovat jako identifikovaná osoba.

Přijetí služby ze zahraničí

V případě, kdy nakupujete služby ze zahraničí v rámci EU.

Propagace přes Facebook nebo Google

 • pokud je reklama použita pro obchodní účely a podnikání, ze kterého plynou příjmy – Facebook fakturuje na vaše ičo a automaticky vystavuje fakturu bez DPH, které máte v ČR povinnost odvést

Př. Provozujete e-shop s obleky a propagujete svou značku na Facebooku, sdílíte příspěvek s novým zbožím, který zapropagujete za 5000 Kč. Facebook vám vystaví fakturu v ceně bez DPH – 5 000 Kč, faktura bude adresována na vaši firmu (ičo). Prostřednictvím Daňového přiznání k DPH vyčíslíte tuto částku + DPH 21% – 1 050 Kč. Těchto 1 050 Kč musíte odvést FÚ a stáváte se identifikovanou osobou. 

 • pokud používáte reklamu např. pro svůj osobní profil, jen jako zviditelnění a nepodnikatelské účely, Facebook vám bude faktury vystavovat s cenou včetně DPH, kterou zaplatíte a neplynou vám z toho žádné další povinnosti

Př. Váš pejsek má 1.narozeniny, jeho fotku s narozeninovou čepičkou sdílíte na svém osobním Facebooku a protože chcete, aby ho vidělo co nejvíce lidí, propagujete tuto fotku za 200 Kč. Faktura bude vystavená včetně DPH a na vaše jméno. Z takovéto propagace vám neplyne žádná povinnost přiznávat DPH ani jiné povinnosti.

Za každý měsíc, kdy přijmete služby ze zahraničí (faktura v daném měsíci)  máte povinnost podat daňové přiznání k DPH.

Daňové přiznání

DPH musíte dopočítat sami – tzv. samovyměřením (Reverse charge), které se uvádí v daňovém přiznání k DPH.

Jde pouze o přiznání a zaplacení DPH z přeshraničních příjmů. Plátci DPH mají povinnost přiznat DPH, ale zároveň nárok na odpočet tohoto DPH. Identifikovaná osoba nemá nárok na odpočet zaplacené DPH.

Identifikovaná osoba nemá povinnost podávat tzv. Kontrolní hlášení, pouze Daňové přiznání k DPH.

Povinná registrace

Identifikovaná osoba se z vás stane (a je třeba se zaregistrovat) z kteréhokoliv z následujících důvodů:

 • Z jiného státu EU jste pořídili zboží, jehož celková hodnota (bez DPH) překročila v kalendářním roce 326 000 Kč
 • Přijali jste službu s místem plnění v ČR od podnikatele/firmy odkudkoliv ze světa, který nemá sídlo ani provozovnu v ČR – týká se například Google Ads
 • Přijali jsme zdanitelné plnění s místem plnění v ČR od podnikatele/firmy odkudkoliv ze světa – jedná se o dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi. Identifikovaná osoba jsme ode dne přijetí plnění.
 • Poskytli jsme službu s místem plnění v jiném státě EU – jedná se například o příjem z reklam z Google AdSense

Identifikovanou osobou se stanete ode dne přijetí nebo poskytnutí služby, pořízení zboží.

Registrace do 15 dní

Přihlášku k registraci identifikované osoby musíte podat do 15 dnů ode dne, kdy jste se stali identifikovanou osobou.

Zrušení registrace identifikované osoby

O zrušení registrace identifikované osoby můžete požádat, jestliže:

 • za posledních 6 měsíců jste neplatili žádné služby, zboží ze zahraničí, nebo jste neposkytli žádné služby do zahraničí
 • jste v současném ani předcházejícím kalendářním roce nepořídili zboží (s výjimkou nového dopravního prostředku a zboží podléhajícího spotřební dani) v hodnotě nad 326 000 Kč
 • jste přestali vykonávat podnikatelskou činnost

Jak odevzdat na Finanční úřad

Pokud nemáte zřízenou datovou schránku nebo elektronický podpis, dokumenty podávejte přes online podání na daňovém portále EPO.

 1. formuláře vyplníte online a pošlete přes aplikaci EPO
 2. aplikace vám nakonec nabídne odeslání a vytištění potvrzení, které musíte vytisknout, podepsat a do 5 dnů odevzdat na finančním úřadě

Pokud máte datovou schránku nebo elektronický podpis, přes aplikaci EPO dokumenty odešlete a žádné papírové potvrzení už odevzdávat nemusíte.

Novinky

Od 1.1.2019 došlo ke změně legislativy týkající se prodeje elektronicky poskytovaných služeb v rámci Evropské unie.

Novinka se především týká menších podnikatelů, kteří v daném roce při prodeji elektronických produktů nepřekročí obrat 10 000 EUR.

 

 

Zdroje

Facebook, Jak podnikat, Pohoda

Kateřina Hlůšková

Online účetnictví mi dává svobodu v osobním životě. Miluji cestování, jógu a ráda spolupracuji na neziskových projektech.

Díky moc za feedback, referenci nebo tvůj názor