fbpx Skip to main content

Pronajímání bytů prostřednictvím internetových portálů není jen tak. Konkrétně pronájem přes Airbnb. Vzniknou vám povinnosti vůči úřadům. Nejenom že budete muset platit DPH, Airbnb má dopad i na daň z příjmu fyzických osob, sociální a zdravotní pojištění.

Živnostenské oprávnění

První věc je vůbec oprávnění k podnikání. K pronájmu budete potřebovat živnostenské oprávnění k ubytovacím službám. Jak na to ? 

DPH

Airbnb má sídlo v Irsku a vzniká podobná situace jako v případě využívání služeb Facebooku nebo Google Adwords. Jakmile pronajmete váš byt a od Airbnb vám přijde faktura servisního poplatku, máte povinnost z tohoto poplatku odvést DPH 21%.

V případě, kdy jste:

Neplátce DPH

To znamená vyplnit formulář k registraci a potom za každý měsíc, kdy jste takovýto servisní poplatek platili, musíte vyčíslit a odevzdat v daňovém přiznání k DPH. Pokud v daném měsíci nic nepronajímáte, nemáte jako identifikovaná osoba povinnost podat daňové přiznání. Kontrolní hlášení se identifikovaných osob netýká.

Plátce DPH

  • platí běžný daňový režim reverse charge, tzn. že poplatek přiznáte a zároveň máte nárok na odpočet (ve výsledku nezaplatíte nic – na DPH)

Pronájem přes Airbnb je podnikání

Další věc je to, že nejde o pronájem podle § 9 ZDP, kdy se z těchto příjmů neodvádí sociální a zdravotní pojištění. A taky nelze použít 30% paušální výdaj. Pronájem přes Airbnb má charakteristiku podnikání. 

Podle vyjádření Finanční správy nejde totiž v případě Airbnb a podobných elektronických portálů o pronájem. Jde o poskytování ubytovacích služeb. A jestliže je taková činnost prováděna opakovaně/pravidelně, jde o podnikání. Tyto příjmy spadají do §7 ZDP jako příjem ze samostatné činnosti. 

Pokud máte živnostenské oprávnění, můžete použít paušální výdaj 60%.

Nicméně přesto že existuje zákonná povinnost vlastnit živnostenské oprávnění, finanční správa ve svých pokynech připouští situaci, kdy živnostenské oprávnění podnikatel nemá. V tomto případě byste příjmy zdanily jako příjmy provozované na základě zvláštního oprávnění a mohli byste použít pouze 40% výdajový paušál.

Příjmy z pronájmu Airbnb spadají tedy do základu daně, který je podkladem k výpočtu pro sociální a zdravotní pojištění. 

Kde najdu fakturu za servisní poplatek ?

Po přihlášení do platformy Airbnb v záložce „Rezervace“ se vám zobrazí přehled jednotlivých objednávek/proběhlých pobytů. Vpravo u každé rezervace, po rozkliknutí 3 teček se zobrazí možnost náhledu faktury.

pronájem přes airbnb

Zobrazí se vám faktura, kde  bude vyčíslený pouze servisní poplatek. Z toho poplatku máte povinnost vypočítat a doplatit DPH 21%.

Př. Pokud bude servisní poplatek 100 Kč, DPH 21% ze 100 Kč je 21 Kč. Finančnímu úřadu tak zaplatíte 21 Kč.

pronájem přes airbnb

Jak takové Daňové přiznání k DPH vyplnit a odevzdat se dočtete v článku, který se týká zároveň využívání služeb z Facebooku, kdy vzniká také povinnost odvádět DPH.

Pokud je to na vás moc složité nebo se vám nechce nebo nemáte čas to řešit, obraťte se na Virtuální účetní.

 

Zdroje:
Ekonom pro lidi
Finanční správa

Kateřina Hlůšková

Online účetnictví mi dává svobodu v osobním životě. Miluji cestování, jógu a ráda spolupracuji na neziskových projektech.

Díky moc za feedback, referenci nebo tvůj názor