fbpx Skip to main content

Jak správně zaplatit finančnímu úřadu daň? Na jaké číslo účtu? Jaké předčíslí ? Co uvést jako variabilní symbol ? Vytvořila jsem podrobný rozbor postupu pro placení daní a seznamy bankovních spojení pro jednotlivé daně a konkrétní finanční úřady.

Kód banky

Všechny finanční úřady v České republice využívají Českou národní banku, která používá kód banky 0710.

Variabilní symbol

Identifikuje plátce daně. Uvádí se buď rodné číslo nebo pokud má subjekt přidělený DIČ tak uvede jeho kmenovou část (bez písmen CZ).

Konstantní symbol

Konstantní symbol identifikuje způsob úhrady daně. Pro bezhotovostní platby se uvádí 1148, u hotovostních plateb se používá 1149.

Specifický symbol

Specifický symbol se vyplňuje pouze při placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

To v praxi znamená případy, kdy příjemce zdanitelného plnění ručí (a platí) za nezaplacenou daň. V takovém případě se do specifického symbolu uvádí kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění, resp. DIČ oprávněného příjemce, hradí-li zajištění on.

Datum splatnosti

Datum splatnosti musí být nastaveno tak, aby byla částka na účtu finančního úřadu připsána nejpozději v den splatnosti daně. Nestačí tedy poslat peníze v den splatnosti daně, musí se poslat dříve.

Zpráva pro příjemce

Zpráva se povinně uvádí pouze v případech, kdy se uvádí specifický symbol. Píše se do ní buď den uskutečnění zdanitelného plnění, nebo den přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného plnění.

Příjemce zdanitelného plnění do zprávy pro příjemce uvádí jeden z těchto dvou bodů:

  • Den uskutečnění zdanitelného plnění
  • Ve formátu DD/MM/RRRR-P, tedy například 31/03/2015-P v případě dne uskutečnění zdanitelného plnění 31. března 2018
  • Den přijetí úplaty
  • Správný formát je DD/MM/RRRR-U, tedy například 31/03/2018-U pro 31. března 2018.

Oprávněný příjemce do zprávy pro změnu uvádí:

  • Den přijetí vybraných výrobků z jiného členského státu
  • Pakliže bylo zboží přijato dne 31. března 2018, uvádí se zpráva pro příjemce 31/03/2018-O. Toto datum se pro účely identifikace platby považuje za datum uskutečnění zdanitelného plnění.

 

Název daně Předčíslí účtu
Daň z přidané hodnoty 705
Daň z příjmů právnických osob 7704
Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 713
Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720
Daň silniční 748
Daň z nemovitých věcí dle z. č. 338/1992 Sb. (do 31. 12. 2013 daň z nemovitostí) 7755
Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb. 7691
Daň z převodu nemovitostí dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013 7763

 

Finanční úřad Číslo účtu bez předčíslí
Finanční úřad pro hlavní město Prahu 77628031/0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj 77628111/0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj 77627231/0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 77627311/0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj 77629341/0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj 77621411/0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj 77628461/0710
Finanční úřad pro Královehradecký kraj 77626511/0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj 77622561/0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina 67626681/0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 77628621/0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj 47623811/0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 77621761/0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj 47620661/0710
Specializovaný finanční úřad 77620021/0710

 

Kateřina Hlůšková

Online účetnictví mi dává svobodu v osobním životě. Miluji cestování, jógu a ráda spolupracuji na neziskových projektech.