fbpx Skip to main content

Vyrážíte na delší dobu do zahraničí a přemýšlíte o tom, jak vyřešit zdravotní pojištění v ČR?

Existuje možnost odhlášení od zdravotního pojištění. Minimální měsíční záloha pro rok 2019 je 2 208 Kč. Cestovní pojištění lze uzavřít cca za 500 – 1000 Kč na měsíc, to znamená, že při pobytu v zahraničí tak můžete ušetřit i 1000 Kč za každý měsíc. A to stojí za zvážení!

Dlouhodobý pobyt v cizině musí splňovat tyto znaky:

  • Pobyt musí být delší jak 6 měsíců
  • Pobyt musí být nepřetržitý
  • Musíte doložit uzavřené pojištění za každý den, kdy nejste pojištění v ČR

Prohlášení o dlouhodobém pobytu v cizině

Pokud odjíždíte z ČR na déle jak 6 měsíců, můžete se od zdravotní pojišťovny odhlásit. Musí se ale jednat o nepřetržitý pobyt v cizině – nemůžete se tedy v rámci minimálně 6 měsíců vrátit do ČR.

Jako občané ČR máme zároveň povinnost být zdravotně pojištěni každý den. Pro tyto případy využíváme cestovní pojištění.

Kdo se může odhlásit?

Pro studenty prezenčního studia na české akreditované škole to nemá smysl. Za studenty českých škol platí zdravotní pojištění stát.

Předpokládám, že pokud odjíždíte do zahraničí na delší dobu jak 6 měsíců, pravděpodobně nejste ani zaměstnaní na pracovní smlouvu. Pokud byste měli pracovní smlouvu, která trvá po dobu pobytu v zahraničí, zdravotní pojištění za vás bude odvádět zaměstnavatel.

Pokud budete mít uzavřenou DPČ (dohodu o pracovnní činnosti) anebo DPP (dohodu o provedení práce), zdravotní pojištění za vás zaměstnavatel pravděpodobně neplatí (záleží na smlouvě, doporučujeme proto zeptat se přímo zaměstnavatele).

Pokud jste OSVČ, můžete se od zdravotního pojištění v ČR odhlásit.

Někteří pracovníci zdravotních pojišťoven především v menších městech nejsou zvyklí na takový požadavek od OSVČ. Ale možnost odhlášení od zdravotního pojištění je pro OSVČ naprosto legální. Je však potřeba si tuto možnost ověřit u své zdravotní pojišťovny. Některé zdravotní pojišťovny tuto možnost nenabízejí. 

Dlouhodobý pobyt v cizině nelze aplikovat v případě osoby, která je výdělečně činná v některém ze států EU. Na takovou osobu se vztahují v plném rozsahu předpisy z Nařízení, bez ohledu na délku pobytu.

 

Kdy se odhlásit od zdravotního pojištění

Je dobré informovat svoji zdravotní pojišťovnu o odhlášení ještě před svým odjezdem, ideálně na pobočce v ČR, kde vyplníte formulář (Prohlášení o dlouhodobém pobytu v zahraničí). Tam uvedete datum, ke kterému se odhlašujete od zdravotního pojištění v ČR. Každá pojišťovna má svůj vlastní formulář, takže není nutnost si ho chystat doma.

V případě, kdyby jste se před odjezdem do ciziny písemně neodhlásili pomocí Prohlášení, neplatili pojistné a po celou dobu pobytu v cizině nečerpali hrazené služby, nic se neděje pokud dodatečně předložíte doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce, které kryje celou dobu dlouhodobého pobytu v cizině.

Přihlášení na zdravotní pojišťovnu po návratu do ČR

Po návratu do ČR byste se měli co nejdříve přihlásit na českou zdravotní pojišťovnu.

Zdravotní pojišťovně v ČR musíte doložit cestovní pojištění, které jsme měli sjednané na dobu, kdy jsme byli v zahraničí. Stačí doložit jen kopii (např. vytištěné PDF smlouvy o cestovním pojištění), navíc může být v cizím jazyce, pokud jste sjednali pojištění v zahraničí.

Důležité je, abyste doložili zdravotní pojištění, které kryje každý den, který jste strávili za hranicemi ČR. Pokud byste nebyli schopni doložit byť jen jeden den, bude vám účtován celý měsíc doplatku zdravotního pojištění v ČR.

Po přihlášení ke zdravotnímu pojištění v ČR je nutné zůstat zde přihlášen minimálně po dobu 2 měsíců. (Je možné, že se bude lišit v závislosti na dané pojišťovně.

Další Prohlášení o dlouhodobém pobytu v zahraničí lze zdravotní pojišťovně podat nejdříve po uplynutí 2 celých kalendářních měsíců, kdy máte sjednáno pojištění v ČR.

Kateřina Hlůšková

Online účetnictví mi dává svobodu v osobním životě. Miluji cestování, jógu a ráda spolupracuji na neziskových projektech.